חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Scheff, George

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
George
Scheff
was born
Father of
Becky
Lisnow
,
,
Images:
First name:
George
Surname:
Scheff
Gender:
זכר
Spouses:
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Scheff, George
Father of
Scheff, George
Rubin, Elsie
Lisnow, Becky
Scheff, George
Rubin, Elsie
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Lisnow, Becky