חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גרשפלד, ליאורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ליאורה
גרשפלד
was born
Daughter of
בנימין
גרשפלד
and
אסתר
לבקוביץ
,
Mother of
מיקי
Shidlovski
,
יעל
Shidlovski
,
,
Images:
First name:
ליאורה
Surname:
גרשפלד
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גרשפלד, ליאורה
Mother of
גרשפלד, בנימין
לבקוביץ, אסתר
גרשפלד, יעקב
גרשפלד, בת שבע-בתיק
גרשפלד, ליאורה
Shidlovski, יצחק
אנגל, ציפה
לבקוביץ, זליג
גרשפלד, יעקב
בת שבע
Shidlovski, מיקי
Shidlovski, יעל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shidlovski, יעל
Shidlovski, מיקי
לבקוביץ, אסתר
גרשפלד, בנימין
גרשפלד, ליאורה
אנגל, ציפה
לבקוביץ, זליג
גרשפלד, יעקב
בת שבע
Shidlovski, יצחק
גרשפלד, יעקב
גרשפלד, בת שבע-בתיק