חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סופר, דני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
דני
סופר
was born
Son of
אפרים אליהו
סופר
and
איטא לאה
Raab
,
Images:
First name:
דני
Surname:
סופר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סופר, דני
סופר, אפרים אליהו
סופר, דני
Soffer סופר, הניה יהודית חנה
ראב, משולם פייביל
Hamburger המבורגר, חיה שרה
סופר, יוסף
Raab, איטא לאה
סופר, דני
Soffer סופר, הניה יהודית חנה
ראב, משולם פייביל
Hamburger המבורגר, חיה שרה
סופר, יוסף
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Raab, איטא לאה
סופר, אפרים אליהו