חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gutmann, Martha Elise

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Martha Elise
Gutmann
was born
on
28 לאוקטובר 1881
,
Daughter of
and
Elise Anna
Fischer
,
died
on
10 לאפריל 1882
,
Images:
First name:
Martha Elise
Surname:
Gutmann
Gender:
נקבה
Date of birth:
28 לאוקטובר 1881
Place of birth:
Biel, Bern, Schweiz
Date of death:
10 לאפריל 1882
Events:
Event Type:
לידה
Description:
28 OCT 1881
Date:
28 לאוקטובר 1881
Event place:
Biel, Bern, Schweiz
Event Type:
פטירה
Description:
10 APR 1882
Date:
10 לאפריל 1882
Age:
0
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gutmann, Martha Elise
28 לאוקטובר 1881
died
on
10 לאפריל 1882
28 לאוקטובר 1881
Biel, Bern, Schweiz
28 OCT 1881
Biel, Bern, Schweiz
10 APR 1882
unknown
Fischer, Elise Anna
Gutmann, Martha Elise
Fischer, Gottfried Ludwig
Schmocker, Catharina
Gutmann, Martha Elise
Fischer, Gottfried Ludwig
Schmocker, Catharina
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Fischer, Elise Anna
unknown