חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פייגה, טובה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
טובה
פייגה
was born
Mother of
ישראל
ארקין
,
,
Images:
First name:
טובה
Surname:
פייגה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פייגה, טובה
Father of
פייגה, טובה
ארקין, יעקב
ארקין, ישראל
פייגה, טובה
ארקין, יעקב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ארקין, ישראל