חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וינשטיין

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
וינשטיין
was born
Mother of
וינשטיין
,
וינשטיין
,
וינשטיין
,
וינשטיין
,
וינשטיין
,
וינשטיין
,
,
Images:
Surname:
וינשטיין
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וינשטיין
Mother of
וינשטיין
וינשטיין (צמח), יעקב
וינשטיין, אליהו
וינשטיין, שלמה
וינשטיין, ישראל ולוול
וינשטיין, שמחה
וינשטיין, זימל
וינשטיין, רבקה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וינשטיין, רבקה
וינשטיין, זימל
וינשטיין, שמחה
וינשטיין, ישראל ולוול
וינשטיין, שלמה
וינשטיין, אליהו
וינשטיין
וינשטיין (צמח), יעקב