חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pardo, Sarah de Jacob de Aron

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Sarah de Jacob de Aron
Pardo
was born
on
29 ליולי 1820
,
Daughter of
Jacob Aaron Isaac
Pardo Abendana
and
Angela/Angelica
Namis/Nehemias da Costa
,
died
on
23 לינואר 1898
,
Mother of
Sarah Zilia
Benveniste De Lemos Pardo
,
Angela Beneviste
Benveniste Delemos
,
Jahacob
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo)
,
Hanna Ester
Benveniste Delemos
,
Samuel Haim Moses Beneviste
Benveniste De Lemos
,
Samuel Moses Beneviste
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo)
,
Rebecca
Benveniste de Lemos Pardo
,
Michael Moses
Benveniste Delemos
,
Sara Zilia
Benveniste Delemos
,
Gracia Moses Beneviste
Benveniste Delemos
,
,
Images:
First name:
Sarah de Jacob de Aron
Surname:
Pardo
Gender:
נקבה
Date of birth:
29 ליולי 1820
Place of birth:
Alemania, Germany
Date of death:
23 לינואר 1898
Place of death:
Altona, Hamburg, Holstein-Schleswig, Germany
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
23 JAN 1898
Date:
23 לינואר 1898
Event place:
Altona, Hamburg, Holstein-Schleswig, Germany
Age:
77
Event Type:
לידה
Description:
29 JUL 1820
Date:
29 ליולי 1820
Event place:
Alemania, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pardo, Sarah de Jacob de Aron
29 ליולי 1820
died
on
23 לינואר 1898
Mother of
29 ליולי 1820
Alemania, Germany
Altona, Hamburg, Holstein-Schleswig, Germany
23 JAN 1898
Altona, Hamburg, Holstein-Schleswig, Germany
29 JUL 1820
Alemania, Germany
Pardo Abendana, Jacob Aaron Isaac
Namis/Nehemias da Costa, Angela/Angelica
Pardo Nehemias Albendana Vaz Da Costa, Miguel
Pardo Nehemias Albendana Vaz Da Costa, Esther
Pardo, Hannchen
Pardo Nehemías Abendana, Isaac Joseph
Pardo, Michael de Jacob
Pardo y Nehemias, David Jose
Pardo, Sarah de Jacob de Aron
Beneveniste de Lemos (לבית Benveniste de Lemos Delmonte), Moses Jacob
Nehemias, Michael o Miguel
Da Costa, Esther
Benveniste De Lemos Pardo, Sarah Zilia
Benveniste Delemos, Angela Beneviste
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Jahacob
Benveniste Delemos, Hanna Ester
Benveniste De Lemos, Samuel Haim Moses Beneviste
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Samuel Moses Beneviste
Benveniste de Lemos Pardo, Rebecca
Benveniste Delemos, Michael Moses
Benveniste Delemos, Sara Zilia
Benveniste Delemos, Gracia Moses Beneviste
Pardo, Hana
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Benveniste Delemos, Gracia Moses Beneviste
Benveniste Delemos, Sara Zilia
Benveniste Delemos, Michael Moses
Benveniste de Lemos Pardo, Rebecca
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Samuel Moses Beneviste
Benveniste De Lemos, Samuel Haim Moses Beneviste
Benveniste Delemos, Hanna Ester
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Jahacob
Benveniste Delemos, Angela Beneviste
Benveniste De Lemos Pardo, Sarah Zilia
Namis/Nehemias da Costa, Angela/Angelica
Pardo Abendana, Jacob Aaron Isaac
Pardo, Sarah de Jacob de Aron
Nehemias, Michael o Miguel
Da Costa, Esther
Beneveniste de Lemos (לבית Benveniste de Lemos Delmonte), Moses Jacob
Pardo Nehemias Albendana Vaz Da Costa, Miguel
Pardo Nehemias Albendana Vaz Da Costa, Esther
Pardo, Hannchen
Pardo Nehemías Abendana, Isaac Joseph
Pardo, Michael de Jacob
Pardo y Nehemias, David Jose
Pardo, Hana