חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz, Ella

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Ella
Katz
was born
Daughter of
Schneur-Izack
Katz
and
Keila-Clara
Sternin
,
died
on
1920
,
Images:
First name:
Ella
Surname:
Katz
Gender:
נקבה
Place of birth:
Lithuania
Date of death:
1920
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1920
Date:
1920
Event Type:
לידה
Event place:
Lithuania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz, Ella
died
on
1920
Lithuania
1920
Lithuania
Katz, Schneur-Izack
Sternin, Keila-Clara
Sternin
Himmelfarb, Rosa Maira
Katz, Ella
Sternin, Laska
Sternin, Israel Shmuel
Sternin
Katz, Ella
Sternin, Laska
Sternin, Israel Shmuel
Sternin
Himmelfarb, Rosa Maira
Sternin
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Sternin, Keila-Clara
Katz, Schneur-Izack