חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברקוביץ', שרה בילה אסתר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
שרה בילה אסתר
ברקוביץ'
was born
on
1876
,
died
on
1935
,
Mother of
פאניה (פאני)
ברקוביץ'
,
יוסף
ברקאי (לבית ברקוביץ')
,
מרדכי
ברקאי (לבית ברקוביץ)
,
יהודה
ברקאי (לבית ברקוביץ')
,
גיזלה Chaya
Bercovici ברקוביץ'
,
שמריה
ברקאי
,
,
Images:
First name:
שרה בילה אסתר
Surname:
ברקוביץ'
Gender:
נקבה
Date of birth:
1876
Date of death:
1935
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
ABT 1935
Date:
1935
Age:
About 58-59
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1876
Date:
1876
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברקוביץ', שרה בילה אסתר
1876
died
on
1935
Mother of
1876
ABT 1935
ABT 1876
ברקוביץ', שרה בילה אסתר
ברקוביץ', משה
ברקוביץ', פאניה (פאני)
ברקאי (לבית ברקוביץ'), יוסף
ברקאי (לבית ברקוביץ), מרדכי
ברקאי (לבית ברקוביץ'), יהודה
Bercovici ברקוביץ', גיזלה Chaya
ברקאי, שמריה
ברקוביץ', שרה בילה אסתר
ברקוביץ', משה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברקאי, שמריה
Bercovici ברקוביץ', גיזלה Chaya
ברקאי (לבית ברקוביץ'), יהודה
ברקאי (לבית ברקוביץ), מרדכי
ברקאי (לבית ברקוביץ'), יוסף
ברקוביץ', פאניה (פאני)