חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אסנת

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אסנת
was born
Mother of
נעמה
,
רועי
,
תמר
,
,
Images:
First name:
אסנת
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אסנת
Mother of
אסנת
דויטש, נעמה
דויטש, רועי
דויטש, תמר
דויטש, יניב
אסנת
דויטש, יניב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דויטש, תמר
דויטש, רועי
דויטש, נעמה