חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of WOLACH וולאך, NORMAN נורמן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
NORMAN נורמן
WOLACH וולאך
was born
on
6 ליוני 1911
,
Son of
MARY מרים
LASKOVSKY לסקובסקי
and
BARNETT ברנט
WOLACH וולאך
,
died
on
10 לפברואר 1991
,
Father of
Barry S
WOLACH
,
,
Images:
First name:
NORMAN נורמן
Surname:
WOLACH וולאך
Gender:
זכר
Date of birth:
6 ליוני 1911
Place of birth:
DENVER COLORADO
Date of death:
10 לפברואר 1991
Place of death:
DENVER COLORADO
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
10 FEB 1991
Date:
10 לפברואר 1991
Event place:
DENVER COLORADO
Age:
79
Event Type:
לידה
Description:
6 JUN 1911
Date:
6 ליוני 1911
Event place:
DENVER COLORADO
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of WOLACH וולאך, NORMAN נורמן
6 ליוני 1911
died
on
10 לפברואר 1991
Father of
6 ליוני 1911
DENVER COLORADO
DENVER COLORADO
10 FEB 1991
DENVER COLORADO
6 JUN 1911
DENVER COLORADO
LASKOVSKY לסקובסקי, MARY מרים
WOLACH וולאך, BARNETT ברנט
וולאך WOLACH, HERMAN הרמן
וולאך WOLACH, JOE ג'ו
וולאך WOLACH, CHARLIE צ'רלי
WOLACH וולאך, ROBERT רוברט
WOLACH וולאך, MUZZY) MARVIN (מרוין
WOLACH וולאך, NORMAN נורמן
GREENSTEIN, IRENE
לסקובסקי Laskovsky, JACOB יעקב
ROSEN רוזין, BLUMA בלומה
WOLACH, Barry S
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
WOLACH וולאך, BARNETT ברנט
LASKOVSKY לסקובסקי, MARY מרים
WOLACH, Barry S
WOLACH וולאך, NORMAN נורמן
לסקובסקי Laskovsky, JACOB יעקב
ROSEN רוזין, BLUMA בלומה
GREENSTEIN, IRENE
וולאך WOLACH, HERMAN הרמן
וולאך WOLACH, JOE ג'ו
וולאך WOLACH, CHARLIE צ'רלי
WOLACH וולאך, ROBERT רוברט
WOLACH וולאך, MUZZY) MARVIN (מרוין