חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Weinstein, Chaim Yaakov

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Chaim Yaakov
Weinstein
was born
on
11 לדצמבר 1909
,
Son of
and
,
died
on
17 לדצמבר 1992
,
Images:
First name:
Chaim Yaakov
Surname:
Weinstein
Gender:
זכר
Date of birth:
11 לדצמבר 1909
Place of birth:
Tel Aviv, ישראל
Date of death:
17 לדצמבר 1992
Place of death:
Ramat Gan
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
17 DEC 1992
Date:
17 לדצמבר 1992
Event place:
Ramat Gan
Age:
83
Event Type:
קבורה
Event place:
Ramat Gan
Event Type:
לידה
Description:
11 DEC 1909
Date:
11 לדצמבר 1909
Event place:
Tel Aviv, ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Weinstein, Chaim Yaakov
11 לדצמבר 1909
died
on
17 לדצמבר 1992
11 לדצמבר 1909
Tel Aviv, ישראל
Ramat Gan
17 DEC 1992
Ramat Gan
Ramat Gan
11 DEC 1909
Tel Aviv, ישראל
Hurwitz, Chaya Babil
Weinstein (לבית וינשטיין), Israel
Weinstein, Baruch Tsvi Zemach Hershel
Weinstein, Chava
Weinstein Gat, Menachem Shlomo
Weinstein, Chaim Yaakov
הורביץ, רבקה
הורביץ, יוסף צבי
Weinstein, Yitzchak Zalman