חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wilinitz, Hana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Hana
Wilinitz
was born
Daughter of
Shlomo
Hovav Viliniz
and
פנינה פניה
Margalit
,
Images:
First name:
Hana
Surname:
Wilinitz
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wilinitz, Hana
Hovav Viliniz, Shlomo
Margalit, פנינה פניה
Hovev (לבית Wilinitz), Meyir
חובב ויליניץ, נתן
חובב, צבי
Wilinitz, Hana
ויליניץ, עליזה
Wilinitz, Hana
Hovev (לבית Wilinitz), Meyir
חובב ויליניץ, נתן
חובב, צבי
ויליניץ, עליזה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Margalit, פנינה פניה
Hovav Viliniz, Shlomo