חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goor (לבית Grozovski), Assaf

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Assaf
Goor (לבית Grozovski)
was born
on
19 לספטמבר 1894
,
Son of
יהודה
גור-גרזובסקי (לבית Grozovski)
and
רחל
נימן
,
died
on
13 למרץ 1982
,
Images:
First name:
Assaf
Surname:
Goor (לבית Grozovski)
Gender:
זכר
Date of birth:
19 לספטמבר 1894
Place of birth:
Jaffa, Turkish Empire
Date of death:
13 למרץ 1982
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
13 MAR 1982
Date:
13 למרץ 1982
Age:
87
Event Type:
לידה
Description:
19 SEP 1894
Date:
19 לספטמבר 1894
Event place:
Jaffa, Turkish Empire
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goor (לבית Grozovski), Assaf
19 לספטמבר 1894
died
on
13 למרץ 1982
19 לספטמבר 1894
Jaffa, Turkish Empire
13 MAR 1982
19 SEP 1894
Jaffa, Turkish Empire
גור-גרזובסקי (לבית Grozovski), יהודה
נימן, רחל
Goor גור-גרזובסקי, הדסה
Goor Gozovski, Nechama
Goor (לבית Grozovski), Shai Yeshayahu
Goor (לבית Grozovski), Assaf
ברגמן-Bergman, שיפרה שיינדל
ניימן Nieman Neiman, מורדכי צבי Mordechai
Goor (לבית Grozovski), Amihud
Goor (לבית Grozovski), Assaf
ברגמן-Bergman, שיפרה שיינדל
ניימן Nieman Neiman, מורדכי צבי Mordechai
Goor גור-גרזובסקי, הדסה
Goor Gozovski, Nechama
Goor (לבית Grozovski), Shai Yeshayahu
Goor (לבית Grozovski), Amihud
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נימן, רחל
גור-גרזובסקי (לבית Grozovski), יהודה