חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Jacobsohn, Elisabeth

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Elisabeth
Jacobsohn
was born
on
12 לינואר 1882
,
Daughter of
and
,
died
on
1972
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Elisabeth
Surname:
Jacobsohn
Gender:
נקבה
Date of birth:
12 לינואר 1882
Date of death:
1972
Events:
Event Type:
לידה
Description:
12 JAN 1882
Date:
12 לינואר 1882
Event Type:
פטירה
Description:
1972
Date:
1972
Age:
89-90
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Jacobsohn, Elisabeth
12 לינואר 1882
died
on
1972
Mother of
12 לינואר 1882
12 JAN 1882
1972