חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Arkin ארקין, מילכה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
מילכה
Arkin ארקין
was born
on
7 למרץ 1899
,
Daughter of
אליעזר דניאל
Arkin ארקין
and
רבקה רחל
Levite לויטה
,
died
on
22 לדצמבר 1944
,
Images:
First name:
מילכה
Surname:
Arkin ארקין
Gender:
נקבה
Date of birth:
7 למרץ 1899
Date of death:
22 לדצמבר 1944
Events:
Event Type:
לידה
Description:
7 MAR 1899
Date:
7 למרץ 1899
Event Type:
פטירה
Description:
22 DEC 1944
Date:
22 לדצמבר 1944
Age:
45
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Arkin ארקין, מילכה
7 למרץ 1899
died
on
22 לדצמבר 1944
7 למרץ 1899
7 MAR 1899
22 DEC 1944
Arkin ארקין, אליעזר דניאל
Levite לויטה, רבקה רחל
ארקין, אהרון שלמה זליג
Arkin, Sheina
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
ארקין, יהודה זאב
Arkin ארקין, מילכה
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
Arkin ארקין, נחמה
Arkin ארקין, מילכה
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
ארקין, אהרון שלמה זליג
Arkin, Sheina
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
ארקין, יהודה זאב
Arkin ארקין, נחמה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Levite לויטה, רבקה רחל
Arkin ארקין, אליעזר דניאל