חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ארקין, אהרון שלמה זליג

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אהרון שלמה זליג
ארקין
was born
on
31 למאי 1906
,
Son of
אליעזר דניאל
Arkin ארקין
and
רבקה רחל
Levite לויטה
,
died
on
16 לינואר 1972
,
Images:
First name:
אהרון שלמה זליג
Surname:
ארקין
Gender:
זכר
Date of birth:
31 למאי 1906
Place of birth:
עקרון, ישראל
Date of death:
16 לינואר 1972
Place of death:
Mazkeret Batya, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
31 MAY 1906
Date:
31 למאי 1906
Event place:
עקרון, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
16 JAN 1972
Date:
16 לינואר 1972
Event place:
Mazkeret Batya, Israel
Age:
65
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ארקין, אהרון שלמה זליג
31 למאי 1906
died
on
16 לינואר 1972
31 למאי 1906
עקרון, ישראל
Mazkeret Batya, Israel
31 MAY 1906
עקרון, ישראל
16 JAN 1972
Mazkeret Batya, Israel
Arkin ארקין, אליעזר דניאל
Levite לויטה, רבקה רחל
Arkin, Sheina
Arkin ארקין, מילכה
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
ארקין, יהודה זאב
ארקין, אהרון שלמה זליג
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
Arkin ארקין, נחמה
ארקין, אהרון שלמה זליג
לויטה רוויטה, אהרון יהודה זליג
Cohen כהן, חנה Leah
ארקין Arkin, יעקב Yakov
פייגה Faige, טובה Tova
Arkin, Sheina
Arkin ארקין, מילכה
Arkin, ברכה
Arkin ארקין, אסתר
Arkin ארקין, חמדה
Arkin ארקין, דבורה
Arkin ארקין, בת-שבע
Arkin ארקין, אביגיל
Arkin ארקין, תמר
Arkin ארקין, שרה
ארקין, יהודה זאב
Arkin ארקין, נחמה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Levite לויטה, רבקה רחל
Arkin ארקין, אליעזר דניאל