חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BITAN, Raheli

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Raheli
BITAN
was born
,
Images:
First name:
Raheli
Surname:
BITAN
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BITAN, Raheli
BITAN, Raheli
ZEITOUN ISRAEL, Iosef Hananel
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
BITAN, Raheli
ZEITOUN ISRAEL, Iosef Hananel