חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BENARROCH, Bidy

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Bidy
BENARROCH
was born
Mother of
Abraham
COHEN BENARROCH
,
Josef Yuso
COHEN BENARROCH
,
Vidal
COHEN BENARROCH
,
Jacob
COHEN BENARROCH
,
Samuel
COHEN BENARROCH
,
,
Images:
First name:
Bidy
Surname:
BENARROCH
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BENARROCH, Bidy
Mother of
BENARROCH, Bidy
COHEN, Isaac
COHEN BENARROCH, Abraham
COHEN BENARROCH, Josef Yuso
COHEN BENARROCH, Vidal
COHEN BENARROCH, Jacob
COHEN BENARROCH, Samuel
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
COHEN BENARROCH, Samuel
COHEN BENARROCH, Jacob
COHEN BENARROCH, Vidal
COHEN BENARROCH, Josef Yuso
COHEN BENARROCH, Abraham
BENARROCH, Bidy
COHEN, Isaac