חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרקוס, יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
יוסף
מרקוס
was born
Father of
תמר
מרקוס
,
שושנה
מרקוס
,
אלקא אילנה
מרכוס
,
רבקה
מרקוס
,
יקותיאל
מרקוס
,
,
Images:
First name:
יוסף
Surname:
מרקוס
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרקוס, יוסף
Father of
מרקוס, יוסף
מרקוס, תמר
מרקוס, שושנה
מרכוס, אלקא אילנה
מרקוס, רבקה
מרקוס, יקותיאל
פלאוט, יהודית
מרקוס, יוסף
פלאוט, יהודית
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מרקוס, יקותיאל
מרקוס, רבקה
מרכוס, אלקא אילנה
מרקוס, שושנה
מרקוס, תמר