חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלאוט, חוה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
חוה
פלאוט
was born
on
2 לספטמבר 1926
,
Daughter of
קילא
גולדשטיין
and
יהודה
פלאוט
,
died
on
15 למרץ 2021
,
Mother of
גדעון
שמואל
,
שולמית
שמואל
,
תרצה
שמואל
,
,
Images:
First name:
חוה
Surname:
פלאוט
Gender:
נקבה
Date of birth:
2 לספטמבר 1926
Place of birth:
Breslau
Date of death:
15 למרץ 2021
Events:
Event Type:
לידה
Description:
2 SEP 1926
Date:
2 לספטמבר 1926
Event place:
Breslau
Event Type:
פטירה
Description:
15 MAR 2021
Date:
15 למרץ 2021
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלאוט, חוה
2 לספטמבר 1926
died
on
15 למרץ 2021
Mother of
2 לספטמבר 1926
Breslau
2 SEP 1926
Breslau
15 MAR 2021
גולדשטיין, קילא
פלאוט, יהודה
פלאוט, חנה
פלאוט, יהודית
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רות
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
שמואל, הלל
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
שמואל, גדעון
שמואל, שולמית
שמואל, תרצה
פלאוט, ברטל
פלאוט, חוה
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
שמואל, הלל
פלאוט, חנה
פלאוט, יהודית
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רות
פלאוט, רחל
פלאוט, ברטל
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שמואל, תרצה
שמואל, שולמית
שמואל, גדעון
פלאוט, יהודה
גולדשטיין, קילא