חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מזוז, שמואל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
שמואל
מזוז
was born
Son of
חנון ינון
מזוז
and
כמונה חביבה
מזוז
,
Images:
First name:
שמואל
Surname:
מזוז
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מזוז, שמואל
מזוז, חנון ינון
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, פנחס
מזוז, שמואל
חנה
דידי, רבקה
מזוז, אוזיפה-יוסף
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מזוז, רינה
מזוז, שמואל
דידי, רבקה
מזוז, אוזיפה-יוסף
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
חנה
מזוז, פנחס
מזוז, רינה
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, חנון ינון