חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מזוז, ז'ינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
ז'ינה
מזוז
was born
Daughter of
פורטונה שרה
שמעוני
and
אליהו (הרב)
מזוז
,
Images:
First name:
ז'ינה
Surname:
מזוז
Gender:
נקבה
Place of death:
ירושלים
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
Event place:
ירושלים
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מזוז, ז'ינה
ירושלים
ירושלים
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מזוז, ז'ינה
מזוז, חנון ינון
מזוז, ז'ינה
מזוז, חנון ינון
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מזוז, אליהו (הרב)
שמעוני, פורטונה שרה