חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלאוט, רות

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
רות
פלאוט
was born
Daughter of
קילא
גולדשטיין
and
יהודה
פלאוט
,
Mother of
רפאל
כהן
,
אסתר
כהן
,
נתן
כהן
,
יוסי
כהן
,
מרים
כהן
,
,
Images:
First name:
רות
Surname:
פלאוט
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלאוט, רות
Mother of
גולדשטיין, קילא
פלאוט, יהודה
פלאוט, חנה
פלאוט, יהודית
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
פלאוט, רות
כהן, דוד
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
כהן, רפאל
כהן, אסתר
כהן, נתן
כהן, יוסי
כהן, מרים
פלאוט, ברטל
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
כהן, מרים
כהן, יוסי
כהן, נתן
כהן, אסתר
כהן, רפאל
פלאוט, יהודה
גולדשטיין, קילא
פלאוט, רות
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
כהן, דוד
פלאוט, חנה
פלאוט, יהודית
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
פלאוט, ברטל