חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Eichler, Morris David Moshe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
Morris David Moshe
Eichler
was born
on
24 למאי 1869
,
died
on
7 לנובמבר 1947
,
Father of
רוז
אייכלר
,
Isidore
Eichler
,
Teresa (Tess)
Eichler
,
,
Occupations:
Dry Goods business
Images:
First name:
Morris David Moshe
Surname:
Eichler
Gender:
זכר
Occupation:
Dry Goods business
Date of birth:
24 למאי 1869
Place of birth:
Yablons, Slovakia (Tot Jablonka, Hungary)
Date of death:
7 לנובמבר 1947
Place of death:
New York, USA
Events:
Event Type:
אירוע
Event place:
Haifa, Israel
Event sub type:
Departure
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1910
Date:
1910
Event place:
Manhattan Ward 12, New York, New York, USA
Event Type:
קבורה
Event place:
Flushing, Queens County, New York, USA
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1888
Date:
1888
Event Type:
אירוע
Description:
1888
Date:
1888
Event place:
New York, New York
Event sub type:
הגעה
Event Type:
אירוע
Description:
1898
Date:
1898
Event sub type:
הגעה
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1920
Date:
1920
Event place:
New York, New York, USA
Event Type:
לידה
Description:
24 MAY 1869
Date:
24 למאי 1869
Event place:
Yablons, Slovakia (Tot Jablonka, Hungary)
Event Type:
פטירה
Description:
7 NOV 1947
Date:
7 לנובמבר 1947
Event place:
New York, USA
Event Type:
אירוע
Description:
30 APR 1936
Date:
30 לאפריל 1936
Event place:
New York, New York
Event sub type:
הגעה
Event Type:
התאזרחות
Description:
13 JUL 1896
Date:
13 ליולי 1896
Event place:
New York, New York
Event Type:
אירוע
Description:
1889
Date:
1889
Event sub type:
הגעה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Eichler, Morris David Moshe
24 למאי 1869
died
on
7 לנובמבר 1947
Father of
Dry Goods business
Dry Goods business
24 למאי 1869
Yablons, Slovakia (Tot Jablonka, Hungary)
New York, USA
Haifa, Israel
1910
Manhattan Ward 12, New York, New York, USA
Flushing, Queens County, New York, USA
1888
1888
New York, New York
1898
1920
New York, New York, USA
24 MAY 1869
Yablons, Slovakia (Tot Jablonka, Hungary)
7 NOV 1947
New York, USA
30 APR 1936
New York, New York
13 JUL 1896
New York, New York
1889
Eichler, Morris David Moshe
Held, Jenny
אייכלר, רוז
Eichler, Isidore
Eichler, Teresa (Tess)
Eichler, Morris David Moshe
Held, Jenny
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Eichler, Teresa (Tess)
Eichler, Isidore
אייכלר, רוז