חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדשטיין, אליהו

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
אליהו
גולדשטיין
was born
on
מאי 1860
,
Son of
and
,
died
on
1934
,
Father of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
אליהו
Surname:
גולדשטיין
Gender:
זכר
Date of birth:
מאי 1860
Place of birth:
Germany
Date of death:
1934
Events:
Event Type:
לידה
Description:
MAY 1860
Date:
מאי 1860
Event place:
Germany
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1891
Date:
1891
Event Type:
פטירה
Description:
1934
Date:
1934
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1900
Date:
1900
Event place:
Jersey City, Hudson, New Jersey, USA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדשטיין, אליהו
מאי 1860
died
on
1934
Father of
מאי 1860
Germany
MAY 1860
Germany
1891
1934
1900
Jersey City, Hudson, New Jersey, USA
גולדשטיין, מאייר
קלישר, רוזלין
Goldstein, Laura
Goldstein, Abraham
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
קלישר, שלמה
רחל
גולדשטיין, קילא
גולדשטיין, אהרון
גולדשטיין, יוסף
גולדשטיין, יהודה