חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מזוז, חנון ינון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
חנון ינון
מזוז
was born
Son of
פורטונה שרה
שמעוני
and
אליהו (הרב)
מזוז
,
Father of
פנחס
מזוז
,
שמואל
מזוז
,
רינה
מזוז
,
,
Images:
First name:
חנון ינון
Surname:
מזוז
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מזוז, חנון ינון
Father of
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מזוז, ז'ינה
מזוז, חנון ינון
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, פנחס
מזוז, שמואל
מזוז, רינה
מזוז, חנון ינון
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, ז'ינה
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מזוז, רינה
מזוז, שמואל
מזוז, פנחס
מזוז, אליהו (הרב)
שמעוני, פורטונה שרה