חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדשטיין, ברברה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
ברברה
גולדשטיין
was born
Daughter of
רוז
אייכלר
and
אהרון
גולדשטיין
,
Images:
First name:
ברברה
Surname:
גולדשטיין
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדשטיין, ברברה
אייכלר, רוז
גולדשטיין, אהרון
גולדשטיין, יוסף
גולדשטיין, ברברה
Eichler, Morris David Moshe
Held, Jenny
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
גולדשטיין, מאיר
גולדשטיין, ברברה
Eichler, Morris David Moshe
Held, Jenny
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
גולדשטיין, יוסף
גולדשטיין, מאיר
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדשטיין, אהרון
אייכלר, רוז