חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מזוז, פנחס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
פנחס
מזוז
was born
Son of
חנון ינון
מזוז
and
כמונה חביבה
מזוז
,
Images:
First name:
פנחס
Surname:
מזוז
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מזוז, פנחס
מזוז, חנון ינון
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, שמואל
מזוז, פנחס
מרגלית
דידי, רבקה
מזוז, אוזיפה-יוסף
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מזוז, רינה
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מזוז, כמונה חביבה
מזוז, חנון ינון
מזוז, פנחס
דידי, רבקה
מזוז, אוזיפה-יוסף
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מרגלית
מזוז, שמואל
מזוז, רינה