חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שמעוני, פורטונה שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
פורטונה שרה
שמעוני
was born
died
on
1968
,
Mother of
חנון ינון
מזוז
,
ז'ינה
מזוז
,
,
Images:
First name:
פורטונה שרה
Surname:
שמעוני
Gender:
נקבה
Place of birth:
טוניס
Date of death:
1968
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1968
Date:
1968
Event Type:
לידה
Event place:
טוניס
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שמעוני, פורטונה שרה
died
on
1968
Mother of
טוניס
1968
טוניס
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
מזוז, חנון ינון
מזוז, ז'ינה
שמעוני, פורטונה שרה
מזוז, אליהו (הרב)
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מזוז, ז'ינה
מזוז, חנון ינון