חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלאוט, יהודית

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
יהודית
פלאוט
was born
Daughter of
קילא
גולדשטיין
and
יהודה
פלאוט
,
Mother of
תמר
מרקוס
,
שושנה
מרקוס
,
אלקא אילנה
מרכוס
,
רבקה
מרקוס
,
יקותיאל
מרקוס
,
,
Images:
First name:
יהודית
Surname:
פלאוט
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלאוט, יהודית
Mother of
גולדשטיין, קילא
פלאוט, יהודה
פלאוט, חנה
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רות
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
פלאוט, יהודית
מרקוס, יוסף
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
מרקוס, תמר
מרקוס, שושנה
מרכוס, אלקא אילנה
מרקוס, רבקה
מרקוס, יקותיאל
פלאוט, ברטל
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מרקוס, יקותיאל
מרקוס, רבקה
מרכוס, אלקא אילנה
מרקוס, שושנה
מרקוס, תמר
פלאוט, יהודה
גולדשטיין, קילא
פלאוט, יהודית
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
מרקוס, יוסף
פלאוט, חנה
פלאוט, לאה
פלאוט, מרים
פלאוט, רות
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
פלאוט, ברטל