חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Auerbach, Sara Reizel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Sara Reizel
Auerbach
was born
Daughter of
Beila
wife, Tzvi Hirsh of Pinsk
and
צבי הירש
Baal Shem
,
Images:
First name:
Sara Reizel
Surname:
Auerbach
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Auerbach, Sara Reizel
wife, Tzvi Hirsh of Pinsk, Beila
Baal Shem, צבי הירש
הבעל שם טוב of Pinsk מפינסק, Sheina Rachel
Auerbach, Sara Reizel
Aschkenazy, Hannah Baal Shem
הבעש"ט, Israel "Baal Shem Tov" Baal Shem Tov Besht בעש"ט בעל שם טוב BeSh"T The Baal Shem /Tov/ "Baal Shem Tov"
Ratzferth [undocumented son?], Rabbi
Auerbach, Sara Reizel
Aschkenazy, Hannah Baal Shem
הבעש"ט, Israel "Baal Shem Tov" Baal Shem Tov Besht בעש"ט בעל שם טוב BeSh"T The Baal Shem /Tov/ "Baal Shem Tov"
הבעל שם טוב of Pinsk מפינסק, Sheina Rachel
Ratzferth [undocumented son?], Rabbi
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Baal Shem, צבי הירש
wife, Tzvi Hirsh of Pinsk, Beila