חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of לא ידוע, Shachno

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Shachno
לא ידוע
was born
Son of
לא ידוע
Shachna
and
נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו
,
,
Occupations:
Av Beis Din - Vienna
Images:
First name:
Shachno
Surname:
לא ידוע
Gender:
זכר
Occupation:
Av Beis Din - Vienna
0 Attachments: