חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bachrach, Perel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Perel
Bachrach
was born
on
1612
,
Daughter of
Abraham Samuel
Bacharach, אברהם שמואל בכרך
and
Chava Eva HaCohen
Katz
,
died
on
1617
,
Images:
First name:
Perel
Surname:
Bachrach
Gender:
נקבה
Date of birth:
1612
Date of death:
1617
Place of death:
Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1612
Date:
1612
Event Type:
פטירה
Description:
1617
Date:
1617
Event place:
Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bachrach, Perel
1612
died
on
1617
1612
Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
1612
1617
Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Bacharach, אברהם שמואל בכרך, Abraham Samuel
Katz, Chava Eva HaCohen
Bachrach, Sarah
בכרך, משה שמשון Samson
Bachrach, Perel
Loew, Feigel
Ha-Cohen, Isak (Yitzhak)(Katz)
Bachrach, Hinde
Bachrach, Perel
Loew, Feigel
Ha-Cohen, Isak (Yitzhak)(Katz)
Bachrach, Sarah
בכרך, משה שמשון Samson
Bachrach, Hinde
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Katz, Chava Eva HaCohen
Bacharach, אברהם שמואל בכרך, Abraham Samuel