חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Marilis, Beila

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Beila
Marilis
was born
,
Images:
First name:
Beila
Surname:
Marilis
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Marilis, Beila
Marilis, Beila
ZEHNWIRTH, ASCHER SHAYA
Marilis, Beila
ZEHNWIRTH, ASCHER SHAYA
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.