חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Geldwerth, Aron Kalman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Aron Kalman
Geldwerth
was born
on
1825
,
Son of
and
Doba
Goldstoff
,
died
on
13 לדצמבר 1851
,
Images:
First name:
Aron Kalman
Surname:
Geldwerth
Gender:
זכר
Date of birth:
1825
Date of death:
13 לדצמבר 1851
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1825
Date:
1825
Event Type:
פטירה
Description:
13 DEC 1851
Date:
13 לדצמבר 1851
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Geldwerth, Aron Kalman
1825
died
on
13 לדצמבר 1851
1825
1825
13 DEC 1851
unknown
Goldstoff, Doba
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Aron Kalman
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth, Manele
Geldwerth, Aron Kalman
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Cerel Eidel
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Manele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldstoff, Doba
unknown