חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pufeles, Hirsch

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Hirsch
Pufeles
was born
on
1808
,
Son of
Shmuel Yaakov
Pufeles
and
Faiga
lnu
,
Images:
First name:
Hirsch
Surname:
Pufeles
Gender:
זכר
Date of birth:
1808
Place of birth:
Krakow, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1808
Date:
1808
Event place:
Krakow, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pufeles, Hirsch
1808
1808
Krakow, Poland
1808
Krakow, Poland
Pufeles, Shmuel Yaakov
lnu, Faiga
Pufeles, Ezryel
Pufeles, Hirsch
Pufeles, Hirschel (Hirsch)
Gorlitzer, Guttel Dbora
Stern, Maria Rachel Fränkel
Pufeles, Hirsch
Pufeles, Hirschel (Hirsch)
Gorlitzer, Guttel Dbora
Pufeles, Ezryel
Stern, Maria Rachel Fränkel
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
lnu, Faiga
Pufeles, Shmuel Yaakov