חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wolf, Elya

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Elya
Wolf
was born
on
1844
,
Son of
Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf
and
Hudess
Wolf
,
Images:
First name:
Elya
Surname:
Wolf
Gender:
זכר
Date of birth:
1844
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1844
Date:
1844
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wolf, Elya
1844
1844
1844
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf, Hudess
Wolf, Chune Hersh
Wolf, Rivka
Wolf, Chaim Boruch
Wolf, Elya
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Yaakov Shaya
Wolf, Elya
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
Wolf, Chune Hersh
Wolf, Rivka
Wolf, Chaim Boruch
Wolf, Yaakov Shaya
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Wolf, Hudess
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel