חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cats, Aron Levie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Aron Levie
Cats
was born
on
10 לינואר 1762
,
died
on
19 ליוני 1816
,
Father of
Mozes Aron Levie
Cats
,
,
Images:
First name:
Aron Levie
Surname:
Cats
Gender:
זכר
Date of birth:
10 לינואר 1762
Place of birth:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Date of death:
19 ליוני 1816
Place of death:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
19 JUN 1816
Date:
19 ליוני 1816
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Age:
54
Event Type:
לידה
Description:
10 JAN 1762
Date:
10 לינואר 1762
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cats, Aron Levie
10 לינואר 1762
died
on
19 ליוני 1816
Father of
10 לינואר 1762
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
19 JUN 1816
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
10 JAN 1762
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Cats, Aron Levie
DE Jong, Rachel Jacob
Cats, Mozes Aron Levie
Cats, Aron Levie
DE Jong, Rachel Jacob
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cats, Mozes Aron Levie