חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Luftig, Izrael Nachman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Izrael Nachman
Luftig
was born
on
1889
,
Son of
and
,
Images:
First name:
Izrael Nachman
Surname:
Luftig
Gender:
זכר
Date of birth:
1889
Place of birth:
Krakaw, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1889
Date:
1889
Event place:
Krakaw, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Luftig, Izrael Nachman
1889
1889
Krakaw, Poland
1889
Krakaw, Poland
Luftig, Nechemje
Stiel, Reisle Kehndla
Luftig, Mindel
Luftig-Weisberg, Samson
Luftig, Joseph
Luftig, Gitel
Luftig, Izrael Nachman
Arber, Chaia
Stiel, Hirsh Pinkus
Luftig, Josef
Rachel
Luftig, Jozef