חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dresner, Amalia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Amalia
Dresner
was born
on
1898
,
Daughter of
Sara
Bloder
and
Samuel Michal
Dresner
,
Images:
First name:
Amalia
Surname:
Dresner
Gender:
נקבה
Date of birth:
1898
Place of birth:
Krakow, Poland
Place of death:
NY?
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1898
Date:
1898
Event place:
Krakow, Poland
Event Type:
פטירה
Event place:
NY?
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dresner, Amalia
1898
1898
Krakow, Poland
NY?
1898
Krakow, Poland
NY?
Bloder, Sara
Dresner, Samuel Michal
Dresner, Bluma
Dresner, (Salomon) Salo (Sylvan)
Dresner, Abraham
Dresner, Gusta
Dresner, Amalia
Dresner, Izak
Schenkein, Rebeka
Dresner, Jozua
Dresner, Amalia
Dresner, Izak
Schenkein, Rebeka
Dresner, Bluma
Dresner, (Salomon) Salo (Sylvan)
Dresner, Abraham
Dresner, Gusta
Dresner, Jozua
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Dresner, Samuel Michal
Bloder, Sara