חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shor, Reisel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Reisel
Shor
was born
on
1550
,
Daughter of
לא ידוע
Shachna
and
נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו
,
died
on
1628
,
Images:
First name:
Reisel
Surname:
Shor
Gender:
נקבה
Date of birth:
1550
Date of death:
1628
Place of death:
Kraków
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1550
Date:
1550
Event Type:
פטירה
Description:
1628
Date:
1628
Event place:
Kraków
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shor, Reisel
1550
died
on
1628
1550
Kraków
ABT 1550
1628
Kraków
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Shor, Reisel
Shor, Margela Mirele Mirele
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Shor, Margela Mirele Mirele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
Shachna, לא ידוע