חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sztern, Shlomo Leibush

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Shlomo Leibush
Sztern
was born
on
1817
,
Son of
Haim
Sztern
and
R.
Berkowicz
,
Images:
First name:
Shlomo Leibush
Surname:
Sztern
Gender:
זכר
Date of birth:
1817
Place of birth:
Ryki, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1817
Date:
1817
Event place:
Ryki, Poland
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sztern, Shlomo Leibush
1817
1817
Ryki, Poland
1817
Ryki, Poland
Sztern, Haim
Sztern, Shlomo Leibush
Heilpern, Elka Esther
Morgenshtern (Stern) Ha Cohen, Yehuda Leibush
Berkowicz, R.
Sztern, Shlomo Leibush
Heilpern, Elka Esther
Morgenshtern (Stern) Ha Cohen, Yehuda Leibush
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Berkowicz, R.
Sztern, Haim