חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Stern, Ber

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Ber
Stern
was born
on
1799
,
Son of
Avraham Yaakov
Morgenstern
and
Szaindla
Stern
,
Father of
Yona David
Stern
,
,
Images:
First name:
Ber
Surname:
Stern
Gender:
זכר
Date of birth:
1799
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
1799
Date:
1799
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Stern, Ber
1799
Father of
1799
1799
Morgenstern, Avraham Yaakov
Stern, Szaindla
Stern, Ber
Stern, Ruchla
Morgenshtern (Stern) Ha Cohen, Menachem (Mendel)
Horowitz, Miryam
Stern, Yona David
Stern, Esther Shterna
Stern, Ber
Morgenshtern (Stern) Ha Cohen, Menachem (Mendel)
Horowitz, Miryam
Stern, Ruchla
Stern, Esther Shterna
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Stern, Szaindla
Morgenstern, Avraham Yaakov
Stern, Yona David