חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קביסון, רפאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
רפאל
קביסון
was born
on
3 ליולי 1923
,
Son of
מנחם
קביסון
and
אסתר
קטן
,
died
on
1941
,
Images:
First name:
רפאל
Surname:
קביסון
Gender:
זכר
Date of birth:
3 ליולי 1923
Date of death:
1941
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1941
Date:
1941
Cause:
שואה
Event Type:
לידה
Description:
3 JUL 1923
Date:
3 ליולי 1923
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קביסון, רפאל
3 ליולי 1923
died
on
1941
3 ליולי 1923
1941
3 JUL 1923
קביסון, מנחם
קטן, אסתר
Hadass, Eliezer
קביסון, רפאל
קביסון, משה
קביסון, רפאל
Hadass, Eliezer
קביסון, משה
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קטן, אסתר
קביסון, מנחם