חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Namenwirth, Moshe Yaakov

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Moshe Yaakov
Namenwirth
was born
on
6 לאוגוסט 1855
,
Son of
and
,
died
on
9 לדצמבר 1930
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Moshe Yaakov
Surname:
Namenwirth
Gender:
זכר
Date of birth:
6 לאוגוסט 1855
Place of birth:
Viscniz
Date of death:
9 לדצמבר 1930
Place of death:
Antwerpen, Belgium
Events:
Event Type:
לידה
Description:
6 AUG 1855
Date:
6 לאוגוסט 1855
Event place:
Viscniz
Event Type:
פטירה
Description:
9 DEC 1930
Date:
9 לדצמבר 1930
Event place:
Antwerpen, Belgium
Event Type:
קבורה
Event place:
Putte
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Namenwirth, Moshe Yaakov
6 לאוגוסט 1855
died
on
9 לדצמבר 1930
Father of
6 לאוגוסט 1855
Viscniz
Antwerpen, Belgium
6 AUG 1855
Viscniz
9 DEC 1930
Antwerpen, Belgium
Putte