חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sztern, Aryeh Leib

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Aryeh Leib
Sztern
was born
Son of
and
,
died
on
1921
,
Images:
First name:
Aryeh Leib
Surname:
Sztern
Gender:
זכר
Date of death:
1921
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1921
Date:
1921
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sztern, Aryeh Leib
died
on
1921
1921
von Sternberg, Gittel
Sztern, Aryeh Leib
Heilpern, Elka Esther
Morgenshtern (Stern) Ha Cohen, Yehuda Leibush
Morgenstern, R' Yechiel