חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Stern, Rosalia Rose

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Rosalia Rose
Stern
was born
on
27 לאפריל 1857
,
Daughter of
Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf
and
Rochma
Wolf
,
died
on
5 למרץ 1925
,
Mother of
Feigel Fanny
Namenwirth
,
Nussan
Namenwirth
,
Zipora Sophie
Namenwirth
,
Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט
,
Pinhas
Namenwirth
,
,
Images:
First name:
Rosalia Rose
Surname:
Stern
Gender:
נקבה
Date of birth:
27 לאפריל 1857
Date of death:
5 למרץ 1925
Place of death:
Belgium
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
5 MAR 1925
Date:
5 למרץ 1925
Event place:
Belgium
Event Type:
לידה
Description:
27 APR 1857
Date:
27 לאפריל 1857
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Stern, Rosalia Rose
27 לאפריל 1857
died
on
5 למרץ 1925
Mother of
27 לאפריל 1857
Belgium
5 MAR 1925
Belgium
27 APR 1857
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Wolf, Rochma
Wolf, Chaya
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Zehnwirth, Hene Rivkah
Namenwirth, Feigel Fanny
Namenwirth, Nussan
Namenwirth, Zipora Sophie
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
Namenwirth, Pinhas
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Namenwirth, Pinhas
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
Namenwirth, Zipora Sophie
Namenwirth, Nussan
Namenwirth, Feigel Fanny
Wolf, Rochma
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
Stern, Rosalia Rose
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Zehnwirth, Hene Rivkah
Namenwirth, Moshe Yaakov
Wolf, Chaya