חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Geldwerth, Cerel Eidel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Cerel Eidel
Geldwerth
was born
on
1822
,
Daughter of
and
Doba
Goldstoff
,
died
on
18 לאוקטובר 1859
,
Images:
First name:
Cerel Eidel
Surname:
Geldwerth
Gender:
נקבה
Date of birth:
1822
Date of death:
18 לאוקטובר 1859
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1822
Date:
1822
Event Type:
פטירה
Description:
18 OCT 1859
Date:
18 לאוקטובר 1859
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Geldwerth, Cerel Eidel
1822
died
on
18 לאוקטובר 1859
1822
1822
18 OCT 1859
unknown
Goldstoff, Doba
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Cerel Eidel
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth, Manele
Geldwerth, Cerel Eidel
Goldstoff, Samuel "Shmuel"
Pufeles, Laja
Geldwerth (born Geldwert), Nathan Szymon
Geldwerth, Salomon
Geldwerth, Osiasz
Geldwerth, Baruch Feiwel
Geldwerth, Eliasz
Geldwerth, Aron Kalman
Geldwerth, Samuel Lipman Lipmann
Geldwerth, Manele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Goldstoff, Doba
unknown