חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Blede, Pesia perl

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Pesia perl
Blede
was born
on
1848
,
Daughter of
David
Blede
and
Chawe Gitel
Blede
,
died
on
1914
,
Mother of
Moritz
Luftig
,
Josef
Luftig
,
Mina
Landesberger
,
Regina
Goldstein
,
Adolf
Luftig
,
David
Luftig
,
Rosalia Rose
Luftig
,
Ernestine (Ester Marjem)
Ohrenstein
,
,
Images:
First name:
Pesia perl
Surname:
Blede
Gender:
נקבה
Date of birth:
1848
Place of birth:
Krakov
Date of death:
1914
Place of death:
Vienna
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1914
Date:
1914
Event place:
Vienna
Event Type:
לידה
Description:
1848
Date:
1848
Event place:
Krakov
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Blede, Pesia perl
1848
died
on
1914
Mother of
1848
Krakov
Vienna
1914
Vienna
1848
Krakov
Blede, David
Blede, Chawe Gitel
Blede, Pesia perl
Ornstein, Efroim
Luftig, Nechemje
Luftig, Moritz
Luftig, Josef
Landesberger, Mina
Goldstein, Regina
Luftig, Adolf
Luftig, David
Luftig, Rosalia Rose
Ohrenstein, Ernestine (Ester Marjem)
Blede, Pesia perl
Ornstein, Efroim
Luftig, Nechemje
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ohrenstein, Ernestine (Ester Marjem)
Luftig, Rosalia Rose
Luftig, David
Luftig, Adolf
Goldstein, Regina
Landesberger, Mina
Luftig, Josef
Luftig, Moritz
Blede, Chawe Gitel
Blede, David